Image

HOENSBROEKSE STRAATNAMEN

Hoensbroekse straatnamen – Waar ze vandaan komen en wat ze betekenen is nummer 21 in de serie Historische Reeks Parkstad Limburg.

Dit boek bevat de beschrijvingen van de bijna driehonderd straten, wegen, voetpaden en pleinen in Hoensbroek. De herkomst en de betekenis van de namen staan hierbij centraal.
Verder komen het ontstaan van straatnamen en huisnummers aan bod, de invoering van bewegwijzering en de criteria voor het kiezen van nieuwe straatnamen. En ook wat daar mis mee kan gaan.

Daarnaast bevat het boek een aantal interessante weetjes, zoals:

  • hoe de eerste vrijdagmarkt tot stand is gekomen;
  • een langdurige discussie (van wel meer dan 40 jaar!) tussen gemeente Hoensbroek en Heerlen over de naam Akerstraat;
  • waarom de Klinkertstraat niets te maken heeft met klinkers;
  • en niet te vergeten de perikelen rondom deze Klinkertstraat, die in de 18de en 19de eeuw werden veroorzaakt door de toenmalige markiezen van Hoensbroek en waarvan de laatste kwestie uitliep op een rechtszaak.

Zonder compleet te willen zijn, schenken de samenstellers bovendien aandacht aan diverse opgeheven straatnamen en aan wegen, paden en ‘vergeten’ veldnamen die in oude documenten voorkomen en waarvan het bestaan en de ligging niet of nauwelijks meer bekend is.
Ze hebben niet alleen de archieven doorgespit, maar ook nu en dan eens out-of-the-box gedacht en andere bronnen geraadpleegd dan de meest gangbare. Zodoende hebben ze opmerkelijke ontdekkingen gedaan over het ontstaan van bepaalde namen, zoals Jeugrubbe, Klinkertstraat en Muisberg. En wat te denken van de ‘Flattenstraat’ of de ‘Konijns Boomgaard’?

Dit naslagwerk (hardcover) telt 368 bladzijden en ruim 300 afbeeldingen (deels in kleur). Het is verkrijgbaar in de boekhandel en te bestellen via de webshop van Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’. Prijs € 22,50.

BESTELLEN

In memoriam

Hoensbroekse Historie

Frans Boumans

† 14 november 2020

Belangrijk is niet de weg die je gaat,
maar het spoor dat je achterlaat.

Recente publicaties

In de schijnwerpers

Opgehelderd

De Hoensbroekse geschiedenis bevat nog genoeg raadsels. Bovendien is vaak decennialang verkeerde informatie voor waar aangenomen. Hoensbroekse Historie heeft al verschillende mysteries opgehelderd en een aantal hardnekkige beweringen weten te weerleggen.

Tweede wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog en de gevolgen ervan hebben ontelbaar veel mensen getroffen, ongeacht hun nationaliteit. Hoensbroekse Historie zocht het uit.

Genealogie

Een stukje historie uitzoeken lukt vrijwel nooit zonder de discipline genealogie. Geschiedenis gaat immers over gebeurtenissen én mensen in het verleden. Om goede verbanden te kunnen leggen is het daarom vaak noodzakelijk om familierelaties te herleiden.

Algemene Historie

Hoensbroek is natuurlijk geen eilandje op zich. Daarom publiceert Hoensbroekse Historie ook algemene historische achtergrondartikelen die over de grenzen van Hoensbroek heen reiken.