Algemene voorwaarden

Door het bezoeken van deze website gaat u ermee akkoord dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
Het intellectueel eigendom en het auteursrecht berusten bij de makers van Hoensbroekse Historie. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de makers van Hoensbroekse Historie is het niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, documenten of gedeelten hiervan te verspreiden of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wij hebben alleen informatie van u nodig om met u te corresponderen. Persoonsgegevens of geüploade afbeeldingen worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Wanneer Hoensbroekse Historie een door u geüploade afbeelding wil publiceren, zal zij hiervoor altijd vooraf om toestemming vragen.

Gebruik van Cookies

Bij het bezoeken van https://www.hoensbroeksehistorie.nl/ vragen wij uw toestemming om gebruik te mogen maken van cookies op uw computer. Cookies zorgen ervoor dat de website correct wordt weergegeven en dat functies van sociale media naar behoren werken. Zij slaan geen persoonlijke informatie op.