Hoensbroekse Historie

Komische krantenberichten, 1873-1887-1888

In Typisch Hoensbroek, Opmerkelijke gebeurtenissen door Lieke Willems

Komische krantenberichten, 1873-1887-1888

12 april 2019

Muizen, meligheid en een postume kater

Muizen

Eene zonderlinge wraakoefening heeft niet ver van Hoensbroek plaats gevonden. Mevrouw X. had een kat, die door een bediende Z. gedood werd.
Mevrouw X., geheel overstelpt door hare droefheid en op niets dan wraak bedacht, kocht verscheidene muizenvallen, ving een honderdtal levende muizen, deed die in eene kist en zond die aan de vrouw van den bediende Z.
Diens vrouw, nieuwsgierig om te weten wat zich er in bevond, opende de kist, waarop de muizen er uit sprongen en zich door het geheele huis verspreidden.
In de kist bevond zich een briefje van den volgenden inhoud: Daar uw man mijne kat gedood heeft, heb ik de eer u mijne muizen te zenden.
Bron: Tilburgsche Courant, donderdag 8 mei 1873.

Hoensbroekse Historie

Detail uit een prent van A.J. Wendel, circa 1900. (Wikimedia Commons)

Meligheid

Eergisteravond zat een vroolijk gezelschap te Hoensbroek te genieten van gezelligheid, een heerlijk glas Gulper bier, een lekker sigaartje, een warme kachel en wat dies meer zij, toen een hunner op het denkbeeld kwam het gezelschap te wegen. Het 5-tal gezonde gasten woog maar eventjes 464 kilo!
Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad, dinsdag 13 december 1887.

Hoensbroekse Historie

Een werk van Bernhard Schreuder, 1767-1780. (Rijksmuseum)

Een postume kater

Een inwoner van Hoensbroek (L.) die bij testamentaire beschikking zijne spaarpenningen aan de R.K. parochiekerk aldaar had vermaakt, had tevens bij uitersten wil bepaald, dat zijn lijk in “grande tenue” moest worden begraven. Aan zijn verlangen werd voldaan.
In lakensche broek en jas, wit vest en kousen, fraai gekraagd en gedast, ging hij de kist in. Alleen de cylinderhoed, expresselijk daartoe te Maastricht gekocht, moest wegens gebrek aan ruimte buitengesloten blijven.
Bron: Provinciale Drentsche en Asser Courant, woensdag 5 december 1888.

Hoensbroekse Historie

Man in ‘grande tenue’, circa 1900. (Wikimedia Commons)

Geschreven door

Lieke Willems

Ik ben gehecht aan mijn geboortegrond en altijd op zoek naar hoe het leven vroeger was. Voor mijn onderzoek maak ik dankbaar gebruik van originele archiefbronnen, geschiedkundige literatuur, de discipline genealogie en de hulpwetenschap paleografie.

Deel dit artikel